Akıllı Şehir” Nedir ?

Akıllı şehir kavramı, şehirdeki farklı altyapıların akıllı cihazlar ve bir ağ sayesinde birbiriyle iletişim halinde olmasıyla ortaya çıkıyor. Akıllı şehirler, ihtiyaçların doğru tespit edilebilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılmasından, şehirdeki hizmet kalitesi ve refah seviyesinin arttırılmasına kadar şehirdeki projelerin bütününü kapsıyor.

Şehirlerdeki “akıllılık” sadece geleneksel altyapıya dijital arayüzleri entegre etmek ya da şehir operasyonlarını teknolojiyle düzenlemekle ilgili değil, aynı zamanda anında kararlar alabilmek ve şehirdeki insanlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunabilmek için teknoloji ve sağlanan verileri efektif kullanmakla doğrudan bağlantılı hale geliyor.

Akıllı Şehir Altyapısı ve Kullanım Alanları

Akıllı şehir konsepti, şehirdeki farklı birimlerin daha verimli işleyebilmesi ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi için birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Su, gaz, elektrik altyapıları, yollar, tabelalar, aydınlatmalar, yürüyen merdivenler, atık yönetimi, çevresel temizlik, otopark yönetimi gibi birbirinden farklı birçok altyapı akıllı şehir projeleri kapsamında farklı IoT sistemleri ile yönetilebilir oluyor. Açık ve kapalı alanlara yerleştirilen akıllı cihazlar yardımıyla, kritik altyapıların güncel durumları takip edilebiliyor, su, elektrik ya da gaz kaçakları tespit edilebiliyor, şehir aydınlatmaları uzaktan yönetilebilir hale geliyor. Bu sayede şehir yöneticileri, aynı anda birden fazla altyapıyı kolaylıkla takip ederek, ilgili ekiplerin görev planlamalarını bu doğrultuda yapıyor ve daha verimli sonuçlar elde edebiliyor.

Akıllı şehirler, şehirdeki işletmelere de daha kapsamlı  ve gerçek zamanlı verilerle taleplerin nasıl ve neye göre değiştiğini anlama ve daha hızlı, daha düşük maliyetli çözümlerle yanıt verme imkanı sağlıyor. Bu sayede işletmelerin daha etkin faaliyet göstermesi için de şehirler daha verimli hale geliyor. 

Son döneme kadar, akıllı şehir teknolojileri sadece şehirleri daha verimli hale getirme aracı olarak görülüyordu. Fakat akıllı şehirler, artık doğrudan şehirde yaşayanların da hayatlarını kolaylaştırma aracı haline geldi. Bu teknoloji altyapısı sayesinde ulaşım, trafik, atık yönetimi, sağlık hizmetleri, güvenlik uyarıları ve şehirdeki gelişmeler  hakkında milyonlarca kişiye anında bilgi verilebiliyor. Şehirde yaşayan insanlar, soludukları havanın kalitesinden, park edecekleri alanlardaki doluluk oranlarına kadar hayatlarını kolaylaştıracak pek çok konuda yardım alabiliyor. 

Dünya’da Akıllı Şehir Uygulamaları

Akıllı şehir çözümlerinin farklı örneklerini dünyanın farklı bölgelerinde görmek mümkün. Özellikle hava kalitesi ölçümü en yaygın kullanılan IoT çözümlerinin başında geliyor. A.B.D’nin Kentucky eyaletinde şehirdeki akıllı cihazlarından aynı anda havaya dair veriler alınıyor ve bu veriler yetkililer tarafından gözlemlenerek havanın kalitesi ölçümlenmiş oluyor.

Amsterdam’da ise akıllı trafik yönetimi sistemi mevcut. Bu sistem, güncel seyahat sürelerini hesaplıyor, bunu sürücülere bildiriyor ve kullanılabilecek en uygun rotayı seçmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, şehirdeki akıllı sokak lambaları insan yoğunluğuna göre parlaklık ayarlayabiliyor.

Barcelona’da, şehirdeki otobüs rotaları akıllı sistemler sayesinde trafik yoğunluğuna göre şekillendiriliyor, şehirdeki akıllı trafik ışıkları da otobüslerin rotası üzerinde yer alan trafik ışıklarındaki yeşil ışık süresini optimize ediyor. Bunun yanı sıra itfaiye, polis, ambulans araçları gibi acil durum araçlarına göre trafik ışıkları ayarlanıyor, bu araçlar ışığa yaklaştığında ışık yeşile dönüyor, böylelikle acil durumda gidilmesi gereken yere en kısa sürede gidebilmeleri sağlanıyor.

Özetle

Yapılan çalışmalara göre, 2020 yılında akıllı şehir hizmetleri için global pazar büyüklüğünün yıllık 400 milyar dolar olması bekleniyor. Akıllı şehirler yaratmak, şehirdeki tüm paydaşlara, – şehir yönetimine, işverenlere ve şehir sakinlerine- toplanılan veriler sayesinde doğrudan çözümler üretiyor. Önümüzdeki yıllarda hem akıllı şehir projelerinin sayısının hızla artması, hem de şehirlerdeki tek bir uygulamayı destekleyen IoT projeleri yerine birçok farklı uygulamayı destekleyecek geniş kapsamda akıllı şehir projeleri olması  bekleniyor.