Akıllı Tarım

Tarımda verimlilik, kazanç ve kaliteyi artırarak üreticiye kolaylık sağlayan teknolojiler Endüstri 4.0’ın da gelişmesi ile birlikte “akıllı tarım”  çözümlerini oluşturuyor ve Tarım 4.0 kavramını hayatımıza sokuyor. Yaşanan dijital dönüşümün sonuçlarından olan makinelerin birbiriyle etkileşim halinde olması durumu tarım ile de özleştiriliyor, verimliliğin artırılması ve kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin, artan nüfusla doğru orantılı artan gıda talebini karşılamak için tarımsal üretkenliği arttırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor. Akıllı tarım için adreslenebilir toplam pazarın 2015 yılında 13,7 milyar dolardan 2020 yılına kadar % 14,3 bileşik büyüme oranıyla 26,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.

IoT sistemleri, tarımsal alanlarda yaşanan sorunları ele alarak tarımsal üretimin kalitesini ve miktarını artırabiliyor, böylece çiftlikleri daha akıllı ve daha bağlantılı hale getirebiliyor. Akıllı tarım çözümleri, operasyonel verimliliği artırmak, ürün verimini en üst düzeye çıkarmak ve israfı en aza indirmek için gerçek zamanlı veri toplayan, bu verileri analiz eden ve kontrol mekanizmalarıyla aksiyonlar alan IoT tabanlı ileri teknolojiler ve çözümler içeriyor. Hassas tarım, akıllı sulama ve akıllı sera gibi çeşitli IoT tabanlı uygulamaların, tarımsal işlemlerin geliştirilmesinde hayli etkili olacağı düşünülüyor.

Akıllı Tarım Çözümleri Nasıl Faydalar Sağlıyor?

Tarımda IoT’nin en büyük hedeflerinden biri verimliliğin en yüksek seviyeye çıkarılması. Bununla birlikte doğal kaynaklar, ihtiyaç kadar kullanıldığı için maliyetler de düşüyor. Bu sayede kaynak israfı önleniyor ve kaliteli ürün minimum maliyetle üretilmiş oluyor.

Geliştirilen akıllı tarım teknolojileriyle beraber, dijital sensörlerle toprak kalitesi, nem, sıcaklık gibi doğal durumların takibi, su ve elektrik gibi kaynakların gereksiz kullanımını önleme ve su kirliliğinin azaltılması gibi imkanlar sunuluyor. Ayrıca üreticiler bu sistemlerle gerçek zamanlı üretim performansı değerlendirmesi yapabiliyor, tüm ürünlerini ve kaynaklarını detaylı bir şekilde analiz edebiliyorlar.

IoT çözümleri, topraktaki ağır metaller gibi maddelerin analizi, uzaktan operasyonu yönetebilme avantajı, doğal kaynakların bu sayede korunması ve yeşil enerji sayesinde ürünlerin çürümeden hasat edilebilme imkanı da sağlıyor. Doğru zamanda doğru miktarda sulanan, ilaçlanan ve gübrelenen tarlalar ile daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek mümkün oluyor.

Geleneksel tarım yöntemlerinde, çiftçilerin tarlada olmaları ve ekinlerin ve toprağın durumunu sürekli izlemeleri gerekiyor. Ancak daha büyük çiftliklerde bu durum çok daha zor hale geldi. Özellikle micro-tarım yapılan farklı tarlalarda, geleneksel tarımcılık, toprağın ve suyun hassas kontrolünü gerektiren mahsüller için efektif bir çözüm sağlayamıyor. Günümüzde akıllı sulama ve kontrolün akıllı sensörler ile bağlantılı olması, ayrıca sulanma ihtiyacı, toprak ve hava sıcaklığı, pH değeri ve diğer çevresel koşullar gibi değerlerin algılanması geleneksel tarımcılıktaki pek çok zorluğun üstesinden gelebiliyor.

Akıllı tarımın verimliliği artırmasından sonraki en önemli katkılarından biri de hiç gıda güvenliği ve insan sağlığıyla ilgili riskleri azaltması olarak niteleniyor. Topraktaki istenmeyen maddelerin analiz edilebilmesi ve detaylı bilgi elde edilebilmesi sayesinde, tüketiciye bilinir ve izlenebilir ürün tedariği sağlanmış oluyor.

Rakamlarla Akıllı Tarım