IoT Uygulamaları Yenilikleri Beraberinde Getiriyor

IoT(Internet of Things –Nesnelerin İnterneti) ile gelişen sistemlerin sayısı ve çeşitliliği son yıllarda artıyor. Çeşitli sensörlerle toplanan verilerin gerekli uzaklıktaki mesafelere en güvenilir şekilde aktarılması için birbirinden farklı kablosuz haberleşme teknolojileri kullanılıyor. Güç tüketimi ise üstesinden gelinmeye çalışılan zorlukların başında geliyor, çünkü gönderilen verinin boyutu ve gönderilmek istediği mesafe ile güç tüketimi artıyor. Internet of Things (IoT) teknolojisinin ilerlemesiyle ortaya çıkan LoRa gibi teknolojiler, düşük güç tüketimini ve geniş alanlardaki iletişimi destekliyor ve kullanım alanı çeşitliliği sağlıyor. LoRa, düşük bit oranlarındaki verinin uzun mesafelere, çok düşük güç tüketimiyle aktarımını sağlayan kablosuz haberleşme teknolojilerinin başında geliyor.

LoRa Nedir?

LoRa bir modülasyon tekniği. Long Range (Uzun Mesafe) kelimelerinin ilk hecelerinden oluşuyor ve Wi-Fi ve kablolu haberleşme gibi rakip teknolojilere göre bazı avantajlara sahip. Radyo frekanslarını kullanarak iletişimi sağlıyor. 2012’de Fransa’da geliştirilen bu teknoloji, 2015’te kurulan LoRa Alliance’ın kurucu üyelerinden Semtech satın aldı.

LoRaWAN Nedir?

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ise bölgesel veya küresel ölçekte bir ağ üzerinde kablosuz olarak çalışan ürünlere yönelik tasarlanmış, düşük güç tüketimi ile haberleşmeyi sağlayan geniş alan ağı olarak tanımlanabilir.

LoRaWAN ile 15 kilometreye kadar iletişim kabiliyeti

LoRa, özellikle IoT uygulamalarında önümüzdeki dönemler için çok büyük potansiyele sahiptir. LoRa teknolojisi için her bölgeye göre özel olarak belirlenmiş farklı radyo frekansı aralıkları kullanılıyor. LoRa, açık arazilerde 15 km’ye kadar genişleyebilen bir mesafede bağlantı kurma imkanı sağlıyor. İç ortamlarda ise ortamdaki metal ve RF yoğunluğuna bağlı olarak 1 kilometre yarıçapındaki bir alanı kapsayabiliyor.

LoRa teknolojisi, sensörlerden alınan veri büyüklüğünün düşük veya orta seviyede olduğu uygulamalar için en uygun çözümü sunuyor.  Bu alanlara örnek olarak Akıllı Tarım uygulamaları verilebilir. LoRaWAN ile tarım alanları gibi geniş araziye yayılmış bu alanlardan düzenli olarak sinyal aktarımı sağlayarak toprak kirliliği, topraktaki nem ve sıcaklık seviyeleri, güneş ışığı gibi etkenler kolaylıkla takip edilebiliyor. 

LoRa vs WiFi 

LoRa teknolojisinin geliştirilmesini tetikleyen başlıca sebeplerden biri, hücresel haberleşme (2G, 3G, 4G), Wi-Fi ya da Bluetooth gibi yöntemlerin, özellikle uzun mesafede veri iletiminde performanslarının çok iyi olmaması. İletimin sürekliliğinde kopmalar ve kesintiler yaşatan bu teknolojiler, kapsama alanı genişletilmek istendiğinde ise astronomik maliyetlere sebep oluyor.

10 yıla kadar Pil Ömrü

Hücresel haberleşme, Wi-Fi ve Bluetooth gibi uzun süredir kullanımda ve yaygınlaşmış teknolojilerin bir diğer problemi ise yüksek pil tüketimi. Bu teknolojiyi kullanan kablosuz cihazların bataryalarının sık sık değiştirilmesi ya da şarj edilmesi gerekiyor, bu da bu teknolojileri özellikle iş sahaları gibi belirli alanlarda kullanımları açısından pratiklikten uzaklaştırıyor.

Geniş alanlarda çevresel şartlara dayanıklı bir kapsama alanı sağlayan LoRaWAN teknolojisi, çok az pil tüketme özelliği ile batarya ömrünü on yıla kadar uzatabiliyor ve bu sayede de çok farklı alanlarda kolaylıkla kullanılabiliyor.

Maliyet Avantajı

LoRaWAN ağı, hücresel şebekeye ya da diğer teknolojilere göre daha az donanım gerektiriyor. Az donanımla çok geniş kapsama alanı sağladığı için de, düşük maliyet avantajı ile kolaylıkla kurulabiliyor. Örneğin bütün şehri kapsayacak bir “akıllı şehir projesi” LoRa tabanlı sistemlerle, Wi-Fi ya da hücresel şebekeye kıyasla çok uygun maliyetlerde yapılabiliyor.

Uygulama Alanları

LoRaWAN, birbirinden farklı uygulamarı kolaylıkla destekleyebilmesi ile akıllı şehir projelerinde sıklıkla tercih ediliyor. Su ve enerji tüketimlerinin takibi, kritik altyapıların takibi, akıllı aydınlatma sistemleri, park yeri yönetimi, akıllı sulama sistemleri gibi şehirdeki birçok farklı altyapı LoRaWAN üzerinden takip edilebiliyor. 

Bir diğer örnek ise tarımsal alanlar. Tarımda toprakla ilgili ölçümler LoRaWAN ile uzaktan yapılabiliyor ve ürün akıllı tarım projeleri sayesinde ürün kalitesi arttırılabiliyor.

LoRaWAN’ın yeni gelişen bir diğer kullanım alanı ise endüstriyel alanlar. LoRaWAN  Farklı sensörler ile makinelerden ya da üretim alanından alınan veriler sayesinde üretim alanlarında verimlilik ölçümlenebiliyor, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yapılabiliyor, kritik altyapıların durumları takip edilebiliyor. 

LoRaWAN’ın kullanım alanları bunlarla sınırlı değil ve gün geçtikçe artıyor. Maliyet, kapsama alanı ve batarya avantajı göz önünde bulundurulduğunda LoRaWAN mevcut teknolojilerin önüne geçiyor ve daha fazla alanda ve projede adından söz ettirmeye devam ediyor.